خودروسازان مونتاژی باید به قیمت های مصوب شورای رقابت تمکین کنند

همچنین دریافت جواب استعلامات، اقدامات تعزیراتی را براساس همان قیمت‌های اعلامی انجام خواهیم داد.»

وی همچنین درخصوص تکلیف مشتریانی که با قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، تصریح ‌کرد: «با توجه به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت (از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به بعد)، هرگونه افزایش قیمت پس از آن گرانفروشی است.»

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244583/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AFوی تاکید کرد: «مبنا و اساس، همان قیمت‌های شورای رقابت است و شرکت‌های خودروساز باید از این نرخ‌ها تمکین و تبعیت کنند.»

فرهیدزاده گفت: «در این مدت نسبت‌به جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم اقدام کردیم، همچنین در برخی موارد ابهاماتی وجود داشت که از شورای رقابت استعلام کردیم؛ به محض جمع‌آوری این ادله و

وی بیان‌ کرد: «در روزهای گذشته سایت‌های این خودروسازان رصد و پایش و در برخی موارد مشاهده شده هنوز قیمت‌های قبلی در سایت‌ها وجود دارد. درنهایت پس از مکاتبه با این شرکت‌ها و همچنین گفت‌وگوهای تلفنی، امروز جلسه اتمام حجت با آنها تشکیل شد.»

حسین فرهیدزاده افزود: «این مهم طی جلسه‌ای با حضور معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، نمایندگان سازمان حمایت و همچنین خودروسازان خصوصی به خودروسازها اعلام و تاکید شد درصورتی که از قیمت‌های مذکور سرپیچی کنند با برخورد تعزیری مواجه خواهند شد.»