خودروی 18 میلیارد تومانی در خیابان های تهران+ عکس

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66848018/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%2B-%D8%B9%DA%A9%D8%B3منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66848018/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%2B-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
بخوانید:  عکس | ماشین تمام برقی ارزان هندی فقط ۳۰۰ میلیون تومان