خودرو 300 هزار دلاری کادیلاک در راه بازار جهانی

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65337885/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65337885/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C