خوردن برف تهدیدی برای سلامتی

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66168568/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C