دادگستری به دنبال متهمان تیراندازی های اخیر در شادگان

دادستان عمومی و انقلاب شادگان گفت: اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری متهمان تیراندازی به خودروی رییس اداره گاز و دفتر امام جمعه شادگان صورت گرفته است.

دادگستری به دنبال متهمان تیراندازی های اخیر در شادگانمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65567061/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

بخوانید:  معرفی کامل شرکت خودروسازی کیا موتور کره (Kia Motor)