درگیری خونین دو طایفه در اهواز | چند نفر کشته شدند

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020210500336535552/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%26%23124%3B-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87