در بازه قیمتی ۳ میلیاردتومان، قصد خرید کراس‌اوور باکیفیت و کم‌دردسری را دارم. پس از جست‌وجوهای فراوان متوجه شدم در این بازه قیمتی، میتسوبیشی ASX مدل ۲۰۱۸ تیپ ۴ در بازار وجود دارد


در بازه قیمتی ۳ میلیاردتومان، قصد خرید کراس‌اوور باکیفیت و کم‌دردسری را دارم. پس از جست‌وجوهای فراوان متوجه شدم در این بازه قیمتی، میتسوبیشی ASX مدل ۲۰۱۸ تیپ ۴ در بازار وجود دارد – اخبار خودرو<br />  • ایران خودرو

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244433/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244433/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%DB%8C