در تعطیلات نوروز از دریاچه سد طالقان غافل نشوید!

منبع خبر: الی گشت
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020120965579702272/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%21

بخوانید:  استخدام سرپرست تولید (بخش تزریق پلاستیک) در شرکت تهران فام از البرز - «ای استخدام»