در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ تقاضای دو فوریت لایحه واردات خودروی کارکرده

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020201027540058112/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9B-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87