در سفرهای نوروزی این جعبه کمک های اولیه را تهیه کنید | شدیدا به درد بخوره!

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020109639503730688/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87

بخوانید:  قیمت کوییک اعلام شد؛ محصول نیم میلیاردی سایپا!