دلیل توقیف 761 خودروی خارجی از زبان رئیس کل سازمان امور مالیاتی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65270096/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1

داود منظور با بیان اینکه وصول معوقات مالیاتی یکی از برنامه های مهم و اولویت دار نظام مالیاتی است، گفت: یک شرکت واردکننده خودرو بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال بدهی معوقه مالیاتی داشت که با توجه به احکام نمایندگی صادره از قوه قضاییه و با همکاری موثر پلیس امنیت اقتصادی فراجا و هم زمان پس از شناسایی محل اختفای ۷۶۱ خودرو وارداتی توسط این سازمان، نسبت به توقیف این اموال اقدام شد و هم اکنون در مرحله کارشناسی و مزایده برای استیفای حقوق بیت المال قرار دارد.

وی اظهار کرد: با توجه به تخمین کارشناسان این سازمان، اموال توقیف شده در جهت وصول مطالبات مالیاتی مکفی است و به زودی فرآیند وصول معوقات یاد شده عملیاتی می شود.