دولت، چشم در چشم دلالان خودرو دوخت/ واکنش بازار به تاکتیک سیاست گذار

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66205665/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%2F-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87