دولت آلبانی 6 عضو منافقین را هدف پیگرد قضایی قرار داد

منبع خبر: بیان فردا
دسته بندی خبر: بین الملل

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020404701768081408/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

بخوانید:  حضور افتخاری جدیدترین لامبو در شانگهای