دولت سهم و نقش خود را در واردات خودرو انجام داد/ ورود نخستین خودروها به کشور به زودی

وی خاطرنشان کرد: اکنون واردکنندگان در مسیر واردات خودرو در حال رتق و فتق امور مربوطه بوده و یکی یکی در حال انعقاد قراردادهایشان هستند.

فاطمی امین در عین حال تصریح کرد: واردکنندگان خودرو باید موضوع خدمات پس از فروش را تضمین کنند، یا نماینده رسمی بوده و یا انتقال فناوری انجام دهند و اینها شرایط اصلی انجام واردات است.

سید رضا فاطمی امین در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: اکنون آیین نامه مربوطه مصوب شده و هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و دیگر دستگاه ها انجام شده است.

وزیر صمت ادامه داد: افراد و شرکت هایی که متقاضی واردات بوده اند نیز تقاضاهای خود را ارائه داده اند و ما نیز منتظریم اگر جایی به مشکلی برخورد کردند، رفع و رجوع کنیم.

وی بار دیگر تاکید کرد: کار ما به عنوان دولت در این زمینه انجام شده و مسیر مربوطه نیز از سوی متقاضیان در حال طی شدن است و با این حال ا


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65645478/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85

– تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت به عنوان دولت وظیفه خود را در موضوع واردات خودرو انجام داده است و اگر مشکلی فراروی واردکنندگان باشد به رفع آنها می پردازد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت به عنوان دولت وظیفه خود را در موضوع واردات خودرو انجام داده است و اگر مشکلی فراروی واردکنندگان باشد به رفع آنها می پردازد.

بخوانید:  تولد دوباره خودروسازی ایران با «آریاپلاگین» در سال آینده