رسانه سپاه علیه وزیر بی کفایت دولت

منبع خبر: تحریریه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65226375/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

بخوانید:  کیا نتایج فروش جهانی می 2023 را اعلام کرد