رسانه های معاند چگونه با تحریف و تصویر سازی دروغ به دنبال تحریک مردم هستند

منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65286723/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA

بخوانید:  شرایط تحویل تاکسی سورن برای رانندگان اعلام شد