رقیب چینی این ماشین لاکچری به ایران رسید+ عکس

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020222423485913088/%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%2B-%D8%B9%DA%A9%D8%B3منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020222423485913088/%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%2B-%D8%B9%DA%A9%D8%B3