رهاسازی584 دستگاه خودرو گرفتار در برف/برفروبی 6220 کیلومتر جاده

منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66740008/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C584-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%81%2F%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87

بخوانید:  کشف محموله سلاح و مهمات در ورودی مرزهای جنوب شرق ایران |