روز سرنوشت ساز برای متقاضیان خودرو در دور دوم فروش

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020324393884284928/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4

بخوانید:  برای اولین بار شرایط فروش و قیمت فونیکس FX اکسلنت در ایران اعلام شد