روسیه پذیرای خودروهای ایرانی نیست | امکان واردات خودرو وجود ندارد!

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66809527/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%26%23124%3B-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF

بخوانید:  ریزش قیمت خودرو با این اقدام قطعی است