رونالدو برای همسرش سنگ تمام گذاشت!

منبع خبر: محیا نیوز
دسته بندی خبر: ورزشی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020405900888623104/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%21

بخوانید:  هیوندای یکبار دیگر در راه ایران