رییس کره شمالی به یک خودرو بالاترین مدال افتخار را داد!+ عکس

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66709437/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66709437/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7
بخوانید:  استخدام کارمند طراحی و مهندسی در صنعتی هلی خودرو در مازندران