زمان آزاد شدن حساب وکالتی متقاضیان خودرو در سامانه یکپارچه مشخص شد

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020336255532707840/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87

بخوانید:  نتایج قرعه کشی ایران خودرو امروز 28 دی 1401/ لینک اسامی برندگان ایران خودرو