زمان ثبت نام خودرو های داخلی تا 29 اسفند تمدید شد

منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011209944151140352/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011209944151140352/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
بخوانید:  بزرگترین صفحه نمایش خودرو جهان رونمایی شد