سارقی که زن و بچه اش را هنگام خفت گیری همراه خود می برد!

منبع خبر: سیتنا
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66653626/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%81%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66653626/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%81%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
بخوانید:  پیش فروش این خودرو قیمتش را کاهش داد