سایت های همسریابی فعالیت قانونی ندارند

منبع خبر: ایسکانیوز
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011222260357283840/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011222260357283840/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF