سرقت خودروها با بیهوش کردن راننده

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66507363/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66507363/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
بخوانید:  این شاسی بللند جذاب در راه بازار خودرو ایران