سفارش شده های بی کفایت در خودروسازی ها چه می کنند؟ / صنعت خودرو ، صحنه تیم کشی صاحبان قدرت

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66390164/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C