سقف سوخت گیری روزانه بنزین محدود شد/نحوه سهمیه بندی در تهران

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66868828/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%2F%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66868828/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%2F%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
بخوانید:  تقویت بخش خصوصی کشور را روی ریل سازندگی قرار می دهد