سقف قیمت کارخانه ای خودرو بلند شد / قیمت های بازاری خودرو چه می شود؟

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020353204035893248/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C

بخوانید:  خودرو به بورس کالا بازگشت