سقوط این خودرو جوان پسند به کانال 400 میلیونی + جدول قیمت ها

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020327350172815360/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020327350172815360/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA