سقوط قیمت 6 خودروی محبوب ایرانی ها/ آخرین قیمت خودرو

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020301383593052160/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%2F-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  روزنامه دنیای خودرو - شماره 1872