سوالات تازه درباره خروج عجیب پورشه های لوکس از مزایده/ مسئولان ابهامات را پاسخ دهند

منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65270816/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%2F