سوپرایز برای خریداران خودرو | زودتر از موعد این خودرو ها را تحویل بگیرید!

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020269249088643072/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%26%23124%3B-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88