سکویا در تگزاس/ گردشی در خط تولید آمریکای شاسی بلند خاص تویوتا(+فیلم و عکس)

منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65542168/%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3%2F-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65542168/%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3%2F-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF