سیگنال بازگشت رونق به اقتصاد /حذف قرعه کشی خودرو تا پایان سال/ بازگشت انتظارات مثبت به بورس/پیشخوان

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65280932/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%2F%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7