شاسی بلند جذاب چینی برای تسخیر بازار اروپا+عکس

منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020335904068308992/%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3