شاهکار جدید شهرداری تهران/ تبلیغ ازدواج آسان پشت اتوبوس+ عکس

منبع خبر: ایونا نیوز
دسته بندی خبر: فناوری

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020219428732444672/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%2B-%D8%B9%DA%A9%D8%B3