شاهین جدید سایپا معرفی شد + قیمت و تصاویر

منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020104873960108032/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020104873960108032/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1