شاهین و تارا تاکسی های جدید تهران!/ اختصاص بخشی از خودروهای وارداتی به عنوان تاکسی

منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66238151/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%21%2F-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2

بخوانید:  صفحهٔ درخواستی شما یافت نشد.