شرایط فروش ویژه مبعث سایپا اعلام شد +جدول قیمت

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66829010/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%2B%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66829010/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%2B%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA