شریعتی: جان مردم ارزش دارد/ خودروسازان داخلی کیفیت و ایمنی خودروها را بالا ببرند

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66155004/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C%3A-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%2F-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66155004/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C%3A-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%2F-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C