شوکه نشوید، کادیلاک بی ک سایپا!

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66809357/%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%C2%AB%DA%A9%C2%BB-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%21منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66809357/%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%C2%AB%DA%A9%C2%BB-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%21
بخوانید:  مرکز رسانه جهانی کیا: کیا از فورته 2023 رونمایی کرد