شوک قیمتی به بازار خودرو؛ رشد 40 میلیونی هایما S5 پلاس + جدول

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020514797690845184/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%C2%AB%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020514797690845184/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%C2%AB%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84