شیرشاه در چین/ موفاسا شاسی بلند جدید هیوندای با نامی از یک انیمیشن معروف! (+عکس)

منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020115279284006912/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%2F-%D9%85%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020115279284006912/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%2F-%D9%85%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C