طراحی خودروهای جدید بر اساس پلتفرم‌های روز

طراحی خودروهای جدید بر اساس پلتفرم‌های روز

معاون تحقیقات ایران خودرو گفت: برنامه ایران خودرو طراحی خودروهای جدید براساس پلتفرم‌های روز است و استانداردهایی که در چند سال اخیر به دلیل تحریم تعلیق شده بود دوباره در دستور کار توسعه قرار می‌گیرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65187200/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2