عامل زیر گرفتن 7 نیروی یگان ویژه در بلوار کشاورز دستگیر شد + عکس

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65214176/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65214176/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1
بخوانید:  قیمت خودرو در 6 ماه اول سال چقدر تغییر کرده؟