عرضه جدید خودرو به قیمت کارخانه

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65066299/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65066299/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
بخوانید:  یک خودرو زیر خاک در جاده چالوس مدفون شد! + فیلم | بخش هایی