عقب گرد قیمت خودرو در بازار ادامه دارد! تارا به کانال یک میلیاردی رسید

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020219564183261184/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87