عقیب و گریز باورنکردنی یک خودرو از دست مامورین در مرکز خرید! + فیلم

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66036195/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66036195/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1